Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacy beleid opgezet. In ons privacy beleid geven we u duidelijkheid over welke persoonsgegevens er worden verzameld en welke persoonsgegevens door ons worden gebruikt. Ons privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Chensa en niet van derden. Door gebruik te maken van onze website www.chensa.be accepteert u ons privacy beleid.

Opvragen en gebruik van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van onze diensten en/of onze website is het mogelijk dat u een aantal persoonsgegevens dient te verstrekken, zoals uw voornaam en familienaam, uw adres (privé of professioneel), login, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer (privé of professioneel), geboortedatum, taal en een kopie van uw identiteitskaart. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de diensten voor u uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server, die zich op het hierboven vermelde adres bevindt. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Indien u onze nieuwsbrief of andere mailings met informatie over onze diensten of relevante informatie wenst te ontvangen dient u zich hiervoor in te schrijven op onze website en uw uitdrukkelijke toestemming te geven om deze nieuwsbrief en mailings te ontvangen.

Indien u geen informatie over onze diensten wenst te ontvangen, of indien u de nieuwsbrieven en mailings waarop u bent ingeschreven niet langer wenst te ontvangen of indien u een specifieke voorkeur hebt met betrekking tot de communicatiekanalen die wij dienen te gebruiken om u te informeren, kunt u een e-mail sturen naar info@chensa.be. Wij zullen uw verzoek behandelen.

Persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van 5 jaar nadat een persoon geen lid meer is van CHENSA.

De verwerking en opslag van klantengegevens gebeurt steeds volledig in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en alle dataopslag vindt plaats binnen de Europese Unie.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databases waarin uw data worden opgeslagen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, diefstal of verlies. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast zodanig dat we continu een accurate bescherming kunnen blijven garanderen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Een aantal van onze databases is ook toegankelijk voor derden. Dit zijn dan instanties die voor ons werken en die ons bijstaan in de uitvoering van onze taken en diensten. Zulke derde partijen hebben uitsluitend toegang tot deze data indien dit absoluut noodzakelijk is om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

E-mail

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Privacybeleid met betrekking tot onze website

U kunt onze website bezoeken (www.chensa.be) zonder persoonsgegevens in te geven. Bepaalde onderdelen of functies van onze website zijn echter enkel toegankelijk voor bezoekers met een account nadat een correcte login en een paswoord werden ingegeven.

Connectiegegevens

Wij registreren de informatie over de verbinding die u maakt met onze website en over de software en de toestellen die u gebruikt om deze tot stand te brengen. Deze informatie bevat onder meer uw IP-adres, de tijdsregistratie tijdens uw bezoek aan de website, het type browser en het type en merk van toestel dat u gebruikt, alsook de pagina’s die u bezoekt. Deze data worden gebruikt om uw surfgedrag op onze website te analyseren en statistieken te kunnen opmaken teneinde de kwaliteit van onze website en de service te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om onze diensten op de website aan te passen aan uw potentiële noden.

Cookiebeleid van CHENSA

U kunt het cookiebeleid van CHENSA hier raadplegen.

Hyperlinks

Onze website bevat mogelijk hyperlinks naar websites die niet door CHENSA worden beheerd. Zulke hyperlinks dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden. Wanneer u zulke websites raadpleegt, raden wij u aan om zorgvuldig hun privacy- en cookiebeleid na te lezen.

Tracking of informatie e-mails van CHENSA

CHENSA kan u e-mails sturen om u op de hoogte te houden van de bestaande en nieuwe diensten, tenzij u gebruik hebt gemaakt van uw recht op bezwaar.

Analyse van het bezoekersgedrag op de CHENSA website

Wij kunnen gebruikmaken van diensten geleverd door derde partijen, de zogenaamde ‘third party analytics’ services voor het monitoren, analyseren en rapporteren van het gedrag van de bezoekers aan onze website. Te dien einde kunnen derden die voor CHENSA zulke diensten leveren, anonieme data verzamelen over uw gebruik van onze websites, met inbegrip van uw surfgedrag op onze websites. Deze data stellen ons in staat om fouten in onze websites op te sporen en uit te zoeken op welke wijze wij uw gebruikerservaring op onze website kunnen verbeteren.

Uw rechten

Uw goedkeuring herroepen

Indien er bij het gebruik van een dienst of voor de ontvangst van de nieuwsbrieven of mailings gevraagd werd om in te stemmen met het feit dat uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt, kunt u deze toestemming altijd terug intrekken. Het herroepen van uw akkoord heeft geen invloed op de data die wij voor deze herroeping al hadden gestockeerd; de intrekking is enkel van toepassing op toekomstige locatiegegevens en informatie.

Recht van controle

U beschikt over een wettelijk recht om te weten welke van uw persoonsgegevens door CHENSA worden verwerkt. Wij willen er wel absoluut zeker van zijn dat we deze gegevens aan de juiste persoon doorgeven.

U kunt ons een e-mail sturen met de vraag welke van uw persoonsgegevens verder gebruikt of verwerkt worden. Stuur deze aan info@chensa.be. Of richt uw brief aan: Data Protection Office van CHENSA – Hasseltsesteenweg 107 Hasselt – België.

U kunt ook in uw profiel of account checken welke data CHENSA over u bewaart en verwerkt.

Om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent die deze persoonsgegevens opvraagt, verzoeken wij u om ons een kopie van uw ID-kaart (enkel de voorkant) te willen bezorgen of om op uw account of profiel in te loggen. Wij bezorgen u gratis een overzicht van de persoonsgegevens die door CHENSA verwerkt worden. Indien u dit recht op controle meer dan tweemaal per jaar uitoefent, kunnen wij u de kosten voor het leveren van deze informatie aanrekenen.

Recht van rectificatie – recht van verwijdering – recht van gebruiksbeperking

Nadat u een overzicht hebt ontvangen van uw gedetailleerde gegevens kunt u ons verzoeken om over te gaan tot een correctie, aanvulling, verwijdering of verberging van deze gegevens, indien u denkt dat deze data niet correct zijn of indien het gebruik ervan niet relevant is, of indien dit een inbreuk is tegen enig wettelijk recht. Om dit te doen, neemt u contact met ons op via de bovengenoemde adresgegevens.

Doeleinden

Chensa verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor de genoemde doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid, tenzij van tevoren schriftelijk door u goedgekeurd.

Veranderingen

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website www.chensa.be. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy beleid. De meest up-to-date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

CHENSA
Hasseltsesteenweg 107
3720 Kortessem

info@chensa.be