EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES)

Voor welke klachten is EFT zinvol?

EFT is uiterst effectief voor alle klachten die meer optreden in periodes van stress, voor klachten die komen en gaan, al dan niet in een herkenbaar patroon of klachten waarvan het niet duidelijk is welke factoren ze uitlokken.

Dit geldt voor zowel fysieke klachten zoals hoofdpijn, spierpijn, buikpijn, tandenknarsen, … als voor mentale klachten zoals onrust, slaapproblemen, angsten, paniekaanvallen, fobieën, trauma,…

Hoe ontstaat een ‘stressreflex’?

Ons brein heeft als kerntaak adequaat reageren op prikkels. Deze prikkels kunnen zowel uit onze omgeving komen, als vanuit onszelf. Prikkels kunnen bewust waargenomen worden of onbewust plaatsvinden. Deze prikkels kunnen van fysieke en mentale aard zijn.

Dit zijn dagelijks miljoenen prikkels waaronder onze zintuiglijke waarnemingen, onze gedachten, onze overtuigingen en informatie vanuit ons lichaam zoals lichaamstemperatuur, ademhaling, pijnprikkels,…
Onze hersenen moeten op elk van deze prikkels een juiste reactie voorzien en gebruikt daarvoor het autonoom zenuwstelsel. Is een prikkel bedreigend, dan wordt de orthosympathicus geprikkeld met een vecht- en vluchtreactie tot gevolg: een verhoogde hartslag, versnelde ademhaling, hogere spierspanning, verscherpte prikkelbaarheid van de zenuwen en de productie van stresshormonen zoals cortisol en adrenaline. Wordt een prikkel niet als bedreigend voor het lichaam gezien, dan treedt er een parasympathische reactie op en wordt het lichaam in staat gesteld om te rusten en te verteren. Dit gebeurt eveneens op alle gebieden: musculair, vasculair, neurologisch en hormonaal.

Ons limbisch systeem in de hersenen bepaalt of een prikkel bedreigend is of niet. Het baseert zich daarvoor op herinneringen uit het verleden. Een eerste bron van herinneringen is pure genetica: sommige gevoeligheden worden van bij geboorte al doorgegeven. Dit is echter zeer nauw verbonden met de tweede en zeer belangrijke bron, namelijk onze opvoeding. Onze opvoeding bepaalt voor een groot deel hoe wij de wereld zien en wat onze plaats in die wereld is. Een derde bron wordt gevormd door onze levenservaringen. Iemand die ooit een zwaar verkeersongeluk heeft gehad kan anders reageren op het geluid van piepende banden dan voordat hij dit ongeluk heeft gehad.

Dit is de reden waarom wij allemaal met dezelfde hersenen en met hetzelfde zenuwstelsel anders reageren op dezelfde prikkels. We zijn allemaal uniek door onze afkomst, opvoeding en levenservaringen.

Als bepaalde prikkels in ons dagelijks leven bepaalde gedachten, overtuigingen of herinneringen prikkelen, kunnen ze bewust of onbewust een verhoogde vecht- en vluchtreactie veroorzaken met acute of chronische klachten tot gevolg.

Wat doet EFT? 

EFT maakt gebruik van meridiaanpunten uit de Chinese geneeskunde en met kennis uit de moderne psychologie. Je klopt met je vingers op deze specifieke meridiaanpunten terwijl je focust op je klachten. Doordat de klacht verbonden is met de herinnering in het limbisch systeem, zal deze zone in de hersenen geactiveerd worden. Door op dat moment een andere input te geven (tapping) zal de verhoogde vecht- en vluchtreactie (stressreflex) onderbroken worden. Na onderbreken van deze reflex zal het lichaam bij de volgende blootstelling aan deze prikkel terug op een natuurlijke wijze reageren. Namelijk enkel nog een vecht- en vluchtreactie bij een acuut bedreigende prikkel, en niet meer door een bewuste of onbewuste gedachte, overtuiging of herinnering aan vroegere gebeurtenissen.

EFT kan ook online toegepast worden.

 

Neem contactBoek uw afspraak