EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES)

EFT werkt in op een verhoogde vecht- en vluchtreactie van ons lichaam. Dit kan ook wel gezien worden als een verhoogde stressreactie. Het limbisch systeem is hiervoor verantwoordelijk.

Dit wordt het meest duidelijk aan de hand van een voorbeeld.
Je loopt over straat en onachtzaam steek je de straat over. Je hoort piepende banden en in een reflex gebeurt er van alles in je lichaam. Je schrikt, voelt angst, je hart begint harder te pompen, je spieren spannen op en je lichaam maakt zich klaar om te vechten of te vluchten. Dit is een zeer zinvolle reactie van het lichaam. De bliksemsnelle reacties maken de kans om te overleven aanzienlijk groter, het is bedoeld om je te beschermen.
Weken, maanden of zelfs jaren later zit je in de woonkamer en hoort op straat piepende banden. Alhoewel er geen enkele reden voor is gaat je lichaam terug in de vluchtreactie. Je voelt terug angst, je spieren spannen op en je hart klopt in je keel. Dit wordt veroorzaakt door een reflex in het limbisch systeem. Door de trigger van de bewuste of onbewuste emotionele herinnering aan het (bijna) ongeluk van vroeger, gaat het lichaam meteen over tot de nu overbodige beschermreactie.

Reflexen kunnen enkel onderbroken worden door bewuste handelingen. Onze rugspieren staan reflexmatig constant gespannen om ervoor te zorgen dat we niet voorover vallen. We moeten hier niet aan denken, dit gebeurt automatisch. Als we deze reflex niet zouden kunnen onderbreken, zouden we nooit voorover kunnen buigen. Dit kan wel als we bewust ervoor kiezen om deze beweging uit te voeren. Door een andere input te geven, wordt de reflex onderbroken.

Met EFT geven we een andere input op het moment dat deze reflex in het lichaam optreedt. Via de klacht wordt de oorspronkelijke gedachte, emotie of het denkpatroon achterhaald. Door een reeks van sensorische en motorische stimulansen (tapping) wordt de reflex onderbroken. Het lichaam zal nu terug op een natuurlijke wijze reageren op de emotie of gedachte die wordt getriggerd.

De overreactie van het limbisch systeem door bewuste of onbewuste herinneringen in het langetermijngeheugen is nu onderbroken en in het hierboven beschreven voorbeeld zullen je spieren niet meer opspannen, je hart niet meer sneller pompen en zal je geen angstgevoel meer ervaren als je piepende banden hoort vanuit je woonkamer.

Neem contact